Izgubljena mačka

Na Valjavčevi ulici v Kranju
Na Valjavčevi ulici v Kranju se je izgubila mucka. Sliši na ime Mueza. Če jo kdo opazi, naj to sporoči na 040 435 237.